Välkommen till Pingstkyrkan!

 

Detta händer i oktober

Lördagen den 2 oktober är alla välkomna till en länsgemensam bönesamling i Kristofferkyrkan i Karlshamn kl 16 och 18. Vi kommer att be för Sverige och Blekinge och dess kommuner. Enkel servering mellan samlingarna. Arrangeras av Sverigebönen.

OBS, vi har ingen gudstjänst söndagen den 3 oktober. Note, no service on 3rd October!

Torsdagen den 7 oktober är kyrkan öppen för bön kl. 18.30-20.

Söndagen den 10 okt har vi Bibel, bön & bullar kl 11.00 (obs, nu övergår vi till att börja våra samlingar kl 11.00). Det blir även nattvardsfirande. Vi sitter i café-avdelningen. Välkomna!

Söndagen den 17 oktober kl. 11.00 har vi gudstjänst med dop. Samlingen är gemensam med Frälsningsarmén. Conny och Ingrid Thordsson, Tingsryd, medverkar. Sopplunch och kaffe efteråt. Alla är välkomna!

Torsdagen den 17 oktober är kyrkan öppen för bön kl. 18.30-20.

Söndagen den 24 oktober har vi gudstjänst kl. 11.00. Predikan av Roger Digbo. Kaffe/te efteråt. Välkomna!

Frikyrkorådet för sjukhuspastor i Karlskrona inbjuder till höstmöte i Korskyrkan Lyckeby, söndagen den 24 oktober, kl. 16:00  med fokus på Sjukhuskyrkan i Karlskrona. Syftet med höstmötet är bl.a. att informera om Sjukhuskyrkans verksamhet (se mer på https://www.sjukhuskyrkan.se/karlskrona/).

Söndagen den 31 oktober har vi ingen egen gudstjänst kl. 11.00, men alla är välkomna till Frälsningsarméns gudstjänst kl. 15.00 med Markus och Eva-Marie Kihlagård.

I oktober kommer vi att börja med gudstjänster på persiska, troligen på onsdagskvällar.  In October, we will start with services in Persian, probably on Wednesdays. All who understand this language are welcome!

Under förutsättning att corona-rekommendationerna medger det, planerar vi att ha en Alpha-kurs i höst, se nedan.

 

Om du vill kontakta oss i Pingstkyrkan, går det bra via telefon: 073-1443299 eller e-post: pingstkyrkan.ronneby@telia.com. Om du vill ge en gåva till vår verksamhet, går det bra via swish: 123 029 7754 eller bankgiro: 128-4330.