Bönesamlingar

”Låt Kristi frid råda i era hjärtan, den som ni kallades till som lemmar i en och samma kropp. Visa er tacksamhet. Låt Kristi ord bo hos er i hela sin rikedom och med all sin vishet. Lär och vägled varandra, med psalmer, hymner och andlig sång i kraft av nåden, och sjung Guds lov i era hjärtan. Låt allt vad ni gör i ord eller handling ske i herren Jesu namn och tacka Gud fadern genom honom.”

– Kolosserbrevet 3:15-17

Vi som brukar träffas och umgås i Pingstkyrkan tycker att det är härligt att be till Gud tillsammans och tror också att Han vill ha gemenskap och kontakt med oss då han uttryckt det på många ställen i Bibeln. Att be till Gud är inget konstigt och överdrivet högtidligt utan handlar om att samtala med en levande person som hör allt som sägs. När vi ber till Gud så kan vi ta upp vad som helst, glädjeämnen och problem, stora som små. Gud är intresserad av att höra oss uttrycka allt i egna ord som på något sätt berör oss i livet.

Gud har också lovat i sitt ord att om vi ber till honom så ska han också svara oss. Gud är som en god fader säger Bibeln och han ger sina barn enbart goda gåvor.

Gud hör dig alltid när du ber. Du kan be tyst inom dig när ingen annan finns runt omkring, eller jubla högljutt om det känns bra för dig. Ingen annan kan bestämma hur och när du ska be, utan det är något som du själv bestämmer helt och hållet. Närhelst du pratar till Gud så sträcker han sig och sin fulla uppmärksamhet emot dig. Han älskar dig djupare än någon annan gör.

Om du är intresserad av att vara med på våra olika samlingar så kan du kolla in rubriken ”Aktiviteter” i menyn till vänster. Du är varmt välkommen att delta i vilken som helst av våra samlingar.