Församlingsledning

Vi har ingen anställd pastor. Styrelsen består av:

– Daniel Nilsson, ordf.

– Mirjam Palmqvist, ledamot

– Birgitta Larsson, suppleant

För att kontakta oss, se under menyn ”Kontakta oss”.