Vad vi tror

En kort sammanfattning av vår tro är:

– Vi tror att alla människor, utan undantag, är älskade av Gud.

– Vi tror att Jesus har levt på jorden, och att han är Guds son, så som han påstod. Vi tror också att Jesus blev korsfäst och att han dog med syfte att ta bort allt som skiljer oss från gemenskapen med Gud.  Vi tror att Jesus uppstod från de döda och att han lever idag.

– Vi tror att Jesus erbjuder alla männsikor frihet från allt som binder och förstör (synden), och att vi därmed kan få en personlig relation med Gud genom honom (i detta sammanhang talar man ofta om ”frälsning” som är ett äldre uttryck för ”räddning”).

– Vi tror att Gud hör när vi ber och att han också svarar på bön. Vi tror exempelvis att han kan göra konkreta under i människors liv. Vi tror också på att Den Helige Ande, Hjälparen från Gud, kan ge oss kraft och hjälp varje dag.

– Vi tror att Jesus ska komma tillbaka en dag, och att alla människor som har valt att följa honom, ska få evigt liv. Då ska han också upprätta en ny himmel och en ny jord där ondskan för alltid är utplånad.

Vi ingår i Pingströrelsen

Vår församling tillhör den svenska Pingströrelsen, som representerar en klassisk kristen tro präglad av den speciella profil som internationellt kallas ”pentekostal” teologi och praxis.

Utmärkande för en klassisk teologi av pingstkaraktär är till exempel: synen på hela Bibeln som Guds Ord, den Helige Andes inspiration vid läsning och tolkning av bibelordet, de andliga nådegåvornas betydelse och funktion, en karismatisk och bibeltrogen förkunnelse, andedop och andeuppfyllelse, bön för sjuka, helgelse och andligt mognande, den yttersta tiden, det allmänna prästadömet och ett kollektivt ledarskap i församlingen.

Pingströrelsen i Sverige är en del av den internationella pingstväckelsen, t.ex. Pentecostal European Fellowship (PEF) och World Pentecostal Fellowship (WPF), och vi anknyter till den s.k. Lausannedeklarationen och det s.k. Manilamanifestet.

Vidare ställer vi oss bakom de klassiska trosbekännelserna, den apostoliska och den niceanska. Den apostoliska trosbekännelsen lyder:

Vi tror på Gud Fader allsmäktig,
himmelens och jordens skapare.

Vi tror ock på Jesus Kristus,
hans enfödde Son, vår Herre,
vilken är avlad av den Helige Ande,
född av jungfrun Maria,
pinad under Pontius Pilatus,
korsfäst, död och begraven,
nederstigen till dödsriket,
på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda,
uppstigen till himmelen,
sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida,
därifrån igenkommande till att döma
levande och döda.

Vi tror ock på den helige Ande,
en helig, allmännelig kyrka,
de heligas samfund, syndernas förlåtelse,
de dödas uppståndelse och ett evigt liv.