Historik

Församlingen, som formellt heter Sionförsamlingen, bildades redan år 1925. Även om mycket har förändrats under historiens gång, så utgör vi fortfarande en livaktig gemenskap. 

Församlingen bildades den 8 februari 1925. I den första årsberättelsen kan man läsa: ”Årsberättelse över Sionförsamlingens i Ronneby första verksamhetsår 1925. Herren är konung evinnerligen, din Gud, Sion, från släkte till släkte, Halleluja! Ps. 146:10.  Jerusalem, prisa Herren, Sion lova din Gud Ps. 147:12. …Församlingens första dopförättning, som hölls i Salemkapellet i Kallinge den 15 februari 1925, var en verklig högtidsstund då 9 lyckliga syskon gingo i dopet…”.

När församlingen bildades bestod den av 14 medlemmar, och efter tre dopförättningar under år 1925 hade medlemsantalet ökat till 33 personer. Antalet medlemmar har sedan varierat. År 1960 var antalet t.ex. 134 st.

Under de första åren hölls gudstjänsterna i Salem-kapellet i Kallinge. Senare höll man även till i Betel-kapellet i Ronneby. När man läser årsberättelserna från 50-talet, ser man att frågan om behovet av mer ändamålsenliga lokaler ofta dryftades, bl.a. beroende på församlingens tillväxt.

I september år 1960 köptes den tomt där den nuvarande kyrkan finns (Kallingevägen 4). Den nya kyrkan blev sedan klar år 1963. Byggnaden, som har en vacker exteriör och interiör,  ritades av den kände arkitekten Börje Fogelberg.

Under nästan hela församlingens historia har barnarbetet varit mycket omfattande. Bibelklasser, söndagsskola, hobbygrupper, m.m. har hållits på olika platser i både Ronneby och i omkringliggande samhällen. Vissa år har uppemot hundra barn varit engagerade.

Under åren 2003 – 2010 hade församlingen ett samarbete med Folkkyrkan i Sölvesborg.

Församlingen har för närvarande ett tjugotal medlemmar.